Basketbalov turnaj 2003 - vsledky

Zpasy

 (a) Javor(b) Radotín(c) Fotøi(d) FKMP(e) Clavis(f) ZŠ Mládí(g) IgelitBodySkre
(a) Javor   14 : 9 22 : 42 17 : 19 12 : 22 67 : 19 36 : 26 6 168 : 137
(b) Radotín 9 : 14   18 : 37         0 27 : 51
(c) Fotøi 42 : 22 37 : 18   42 : 38 35 : 28 39 : 8 50 : 27 12 245 : 141
(d) FKMP 19 : 17   38 : 42   54 : 11 54 : 1 40 : 8 8 205 : 79
(e) Clavis 22 : 12   28 : 35 11 : 54   40 : 11 49 : 16 6 150 : 128
(f) ZŠ Mládí 19 : 67   8 : 39 1 : 54 11 : 40   14 : 18 0 53 : 218
(g) Igelit 26 : 36   27 : 50 8 : 40 16 : 49 18 : 14   2 95 : 189

Kliknutm na skre lze zobrazit podrobn zznam zpasu.

Hri

HrTmBody
Boris(d) FKMP76
Vorvaò(a) Javor52
Vráa(c) Fotøi49
Jiøina(d) FKMP46
Zablas(d) FKMP44
Rašíd(c) Fotøi43
Cája(e) Clavis39
Kuba(e) Clavis35
Peggi(e) Clavis34
Marek(c) Fotøi32
Zdenìk(g) Igelit31
Honza(c) Fotøi27
Matìj(g) Igelit24
Honza(f) ZŠ Mládí23
Zub(a) Javor22
Martin(g) Igelit20
Adam(b) Radotín18
Zabuk(a) Javor18
Zuzanka(a) Javor17
Bobr(e) Clavis15
Eva(e) Clavis12
Šopka(a) Javor12
Muwín(e) Clavis11
Dalik(f) ZŠ Mládí10
Petr(d) FKMP10
Špriclík(d) FKMP10
Acik(a) Javor8
Poupák(b) Radotín7
Kuba(f) ZŠ Mládí6
Tom(f) ZŠ Mládí6
Jára(g) Igelit4
Tomáš(b) Radotín2
Petr(b) Radotín0
Lukáš(g) Igelit0
Alèa(f) ZŠ Mládí
Petr R(d) FKMP
Poupák(d) FKMP
Tomáš(d) FKMP

Trojky

HrTmPoet
Marek(c) Fotøi3
Peggi(e) Clavis2
Bobr(e) Clavis1
Vráa(c) Fotøi1
Honza(f) ZŠ Mládí1
Boris(d) FKMP1