Clavis 10ObsahAkceSymbol moci: Muwín

po 31.5.18:00 klubovna - Clavis
út 1.6.19:10 Palackého nám. u zeleniny - Koncert skupiny Lístek
po 14.6.16:00 klubovna - Sochání (Lišák)
út 15.6.Tajuplný ostrov - rozličné hrátky ve vodě a v okolí vody (akce Banánové republiky)
st 16.6.16:30 - 18:30 - Předtáborový úklid klubovny
út 22.6.16:00 Anděl 5. sloup - Dny Tibetu v domě Duše východu (Zajda)
čt 24.6.19:30 klubovna - Domlouvání cyklovandru (Honzina)
26-30.6.Předtábor
čtvrtkyTělocvična Ohrada

Distribuce letáků pro pomoc Kosovu

Dostáváte do rukou zásilku letáků propagujících finanční sbírku na pomoc trpícímu Kosovu. Finanční sbírka je pořádána nadací při ČT Člověk v tísni. Právě jí byl Junák požádán o pomoc a spolupráci vzhledem ke své široké členské základně, organizační síti i výchovnému zaměření. Pomoc byla též schválena Ústřední radou na jejím IX. řádném zasedání. Všechny pokyny, jak s letáky naložit, najdete v přiloženém "metodickém listě". Letáky jsou rozpočítány na jednotlivá střediska podle počtu členů. Prosíme Vás o jejich pokud možno rychlou distribuci. Domníváme se, že zde se opět naskýtá Junáku příležitost dokázat, že "jsme připraveni".

Josef Výprachtický, tajemník ÚRJ


Zprávy týmu
Muwín

Jste zvědaví, jak dopadlo uznávání? Snažili jsme se o maximální objektivnost a u sporných otázek jsme se nakonec vždy shodli. Za období leden-duben byli uznáni Rybča, Zajda, Lukáš, Káčula, Lišák, Muwín, Křemla, Bobr, Puštík a Alča. Do našeho společného dění dále více či méně aktivně přispěli také Marka, Ferda, Štěpán, Elza, Myšák. Přinejmenším tím, že odevzdali soupis svých aktivit. Uznáni pro toto období ale nebyli.

Uznané lze rozdělit do několika skupin. Alča s Bobrem jako vyhraněné žirafy věnují mnoho času a energie oddílům. Shodli jsme se na tom, že si proto zaslouží být členy RKC i když si to sami nepřáli. Myslíme, že to tak je v pořádku a je přirozené, že si na roverské akce chodí spíš odpočinout a odreagovat se. Pro další dvě skupiny je společné to, že jednou z jejich splněných podmínek je 75% ní účast na akcích na které se upsali na IPA. Někteří pak k tomu psali do Clavisu, další organizovali a připravovali akce pro kmen nebo se věnovali oddílům. Zbývají ti, kteří splnili všechny tři podmínky (skautský slib teď nepočítáme, ten je podmínkou čtvrtou). Můžeme přidat ještě pátou skupinu do které patří všichni, kteří tentokrát nenapsali k uznávání nic.

Teď několik poznámek k tomu, jak má vypadat uznávání, ze kterého je možné udělat objektivní závěr. Pokaždé se totiž najdou lidé, kteří nejsou uznáni právě kvůli tomu, že z jejich cancu nelze nic rozumného vyčíst.

Pište jednotlivé podmínky v bodech docházka-účast. Napište splněno nebo nesplněno. Tým si může ze starých IPA ověřit nějaké pochybnosti, ale nemůžeme za čtyři měsíce u každého zvlášť vypočítávat jeho účast. To snad zvládnete sami. Nebo si nepíšete akce na které jste upsaní i na IPA do nějakého kalendáře nebo diáře? Pak je přece snadné zpětně zjistit, kde jste skutečně byli a kde ne. Příspěvky do Clavisu: Vypište konkrétně názvy článků a čísla Clavisů. Akce: Vypište opět konkrétní akce na kterých jste se vlastními silami nějak podíleli a kdy to bylo. To je snad také jasné. Na závěr se můžete rozepsat o tom, co vás trápí, co vás těší a co byste chtěli jinak a vůbec vaše názory a nápady k naší činnosti. Nezapomeňte se podepsat, nejsme grafologové.

Těšte se na tajnou akci, už se chystá. Uznaní budou včas informováni.

Velice nás těší zájem a aktivita mladšího roverstva, ať už je směřovaná na roverský kmen nebo na oddíly. Děláte nám radost.

Jestli jste si všimli, přemístili jsme porůznu náš zoopark na nástěnce u skříně podle toho, jak to vidíme a cítíme my. Pokud nebudete se svým zařazením spokojeni, tak se k tomu vyjádřete a my to upravíme. Sepsali Lišák, Muwín, Zajda a Křemla. Připomínky směřujte na naši společnou hlavu.


Ptačí budíček
Muwín

Pokud někdy na vandru nemůžete dospat, jistě jste si všimli ptačího zpěvu. Začíná se ozývat už za tmy, tak od tří hodin. V Praze a vůbec ve městech tohle berte s rezervou, protože ptáci (speciálně třeba kosi) zblblí světlem pouličních lamp a nahluchlí od kraválu aut (stejně jako my) zpívají jak o závod třeba o půlnoci. K využití ptačího budíčku je třeba maličkost - poznat naše zpěváčky podle jejich hlasu. Hračka, že? Tady předkládám přibližné časy ptačích budíčků a tak až někdy nebudete mít na vandru hodinky a nějaké to ptactvo podle hlasu poznáte, tak to určitě využijete (haha).

v nocirákosník zpěvný
od 3:00lelek lesní
od 3:45skřivan polní, kohouti
od 4:00červenka obecná, kukačka obecná, slavík obecný
od 4:15rehek domácí
od 4:30kos černý
od 4:45sedmihlásek hajní
od 5:00drozd zpěvný, budníček menší, sýkora koňadra
od 5:15pěnice černohlavá
od 5:30strakapoud velký, vlaštovka obecná
od 6:00vrabec domácí, strnad obecný
od 6:15zvonek zelený, (zvonek na budíku)
od 7:30špaček obecný


Květinový den
Lišák

Již třetím rokem probíhal první středu v měsíci květnu Květinový den a já jsem moc rád, že i někteří z nás měli zájem pomoci při prodeji žlutých kytiček. Díky rozsáhlé reklamě jsme neměli opravdu moc práce, kytičky šly doslova na dračku a bylo nám moc líto, když jsme ani ne po hodině museli říkat lidem "nemáme". Příště snad bude víc kytiček. Musím vám také vyřídit velké Dík od pracovníků Ligy proti rakovině, která se těší na další naši spolupráci.

Na závěr už jenom několik čísel. Za Prahu bylo prodáno přibližně (přesné součty budou známy později) za 2 000 000 Kč, což odpovídá částce z loňského roku za celou republiku. Letos bylo celkem vybráno 5 000 000 Kč. Náš kmen se na těchto ohromných částkách podílel přibližně 26 000 Kč. Tak, a to je vše. Děkuji vám za pomoc.

Jak to bylo s námi (Kuba)

150 kytiček, které jsme s Alenou dostali, jsme prodali za půl hodiny. Tedy prodali... Spíše rozdali. Loni jsme lidem ukazovali letáčky, vysvětlovali jsme jim, o co jde, oslovovali jsme kolemjdoucí a jeden pán na nás chtěl zavolat policii. Letos jsme se postavili k východu z metra Hradčanská a lidé se o kytičky div nepoprali.

Nejsilnější zážitek? Když jedna holka, stará asi jako já, která měla v peněžence asi tolik, jako mívám já, dala 200 Kč a nesměle si vzala jednu kytičku. A pak taky když už jsme měli prodáno a lidi nás prosili, ať jim ještě něco dáme a my jsme jim dali i své vlastní kytičky. Když už jsme neměli vůbec nic, přispěli nám dva lidé, aniž by dostali kytičku.


Dělení tlupy
Lišák

Tak jsem tak listoval starými věcmi z dob dřívějších a našel jsem zajímavý soupis, který pochází z dob prvního roverského kmene, ještě když byla klubovna ve "skleníku" a sepsal ho možná Robin. Možná se pletu, každopádně jsem zjistil, že uvedená "moudra" se dají aplikovat s úspěchem i nyní.

Členy jakékoliv skupiny, party či tlupy lze rozdělit na několik typů, které zajišťují souhru, koordinaci a průšvihy.

Šéf je asertivní člověk mající právo veta. Jeho pravomoce mu umožňují rozhodovat o čemkoliv a to dokonce i o věcech, kterým vůbec nerozumí.

Yesman [jesmen] svým neprozíravým "ano" podpoří šéfův názor a tím odstartuje akci, která téměř nikdy nekončí úspěchem.

Organizátor má schopnost rozdělit úkoly takovým způsobem, že žádný z účastníků není schopen provést svůj úkol prakticky ani teoreticky. Jediný, kdo ví, co má dělat, je organizátor a šéf, na kterého vzhledem k jeho funkci bývá v organizačním procesu zapomenuto.

Začínatel svými nápady a myšlenkami dává podnět pro činnost tlupy. Většina jeho myšlenek je však z části nebo úplně nepoužitelná a u normálního, duševně nenarušeného člověka, může vyvolat žaludeční nevolnost nebo infarkt.

Teoretik zastává názor, že teoreticky se všechno dá zvládnout na 100 %, ale prakticky jen na 50 %. Uvidíte-li někdy teoretika, jak bere do rukou sekeru, vemte násadu od krumpáče a zlomte mu obě ruce, aby si neublížil.

Praktik je schopen provést bez jakýchkoliv znalostí jakoukoliv operaci s čímkoliv. Když praktik dokončí svou práci, je třeba přivést teoretika, který činnost praktika vyhodnotí, vzniklý předmět identifikuje, vyzkouší a na závěr konstatuje, že "se s tím stejně už nedá nic dělat". Je vhodné vytvořit z teoretika a praktika "pracovní team".

Šašek je člověk, jehož inteligenční kvocient se pohybuje hluboko pod nulou a který své emocionální projevy a ne vždy duchaplné poznámky nedokáže vysvětlit a omlouvá je slovy: "No vždyť já to stejně dělám schválně." Stane-li se, že více než 50 % kolektivu tvoří šašci, je vhodné se zamyslet nad duševním stavem kolektivu.

Tak to bylo něco pro zasmání. Nebo snad ne?

Zdraví vás vaše opička


Cyklovandr
Honzina

Vážení a milí, rád bych vás chtěl pozvat na cykloturistický výlet, který se koná již třetím rokem na začátku letních prázdnin a stává se tak trochu tradicí v našem kmeni. Předpokládaný termín je od soboty 3.7. až do soboty 10.7. (a když budeme chtít, tak možná ještě déle). Naše cesta by mohla vést z Prahy, přes Křivoklátskou vrchovinu, na Žebrák a Točník a kolem Brdského hřebene poblíž Hořovic. Dále bychom se měli stočit směrem na jižní Čechy (Zvíchov a pak mezi Pískem a Bechyní přes Týn n. Vltavou buď dolů k Šumavě nebo na Českomoravskou vrchovinu).

Jak jste asi poznali, píši tuto trasu tak trochu s neurčitostí, neboť jak nás znám, budeme měnit směr naší pouti buď podle okolností přímo na cestách nebo ještě dříve před odjezdem. Pokud budete chtít, můžete mi dát vědět, kudy byste si přáli jet. Před odjezdem předpokládám, že bychom udělali takovou malou debatu (24.6.), kde si řekneme, jak naše cesta bude vypadat a co je nezbytné mít s sebou na cestu, abychom se vyvarovali nepříjemností, které by mohly překazit naše putování.

O účasti mi dejte vědět nejpozději do 27.6. pokud možno tohoto roku a to telefonicky (6521221). Chrochtal bych blahem, kdybyste použili mé emailové adresy krakorj@rtime.felk.cvut.cz.


Prázdninová obloha
Muwín

V dubnu byl přehled podle planet, teď to bude podle jednotlivých měsíců.

Červen: Výraznou večernicí bude Venuše. Večer vrcholí Mars, který zapadá kolem půlnoci. Na začátku měsíce začne být na ranní obloze nad východním obzorem viditelný Jupiter, koncem měsíce vychází už krátce po půlnoci. Bude se tedy tak trochu střídat s Marsem. Také Saturn začne vycházet ráno při svítání. Jeho viditelnost se bude zlepšovat a na konci června bude na ranní obloze už dobře viditelný.

Z vybraných úkazů zmíním tyto: 10. 6. ráno Jupiter poblíž Měsíce. 15. 6. bude v blízkosti Měsíce Merkur a 17. 6. Venuše. 19. 6. večer dojde nad západním obzorem k zajímavému seskupení Měsíce, Venuše, Merkura, Marsu a hvězd Regulus a Spika (viz obr.). 22. 6. bude ve 22:00 poblíž Měsíce Mars (5° jižně).

Červenec: Ještě v první polovině měsíce bude večernicí jasná Venuše. Mars bude od července viditelný ve večerních hodinách v souhvězdí Panny a Vah a to až do konce roku. Jupiter bude ke spatření ve druhé polovině noci, taktéž i Saturn.

7. 7. bude v blízkosti Měsíce Jupiter. 8. 7. dojde opět k zajímavému seskupení planet a hvězd (viz obr.). 16. 7. bude poblíž Měsíce Venuše, 21. 7. Mars.

Srpen: Jako jitřenku bude možné po páté hodině ráno pozorovat Merkur. Dále bude viditelný Mars (viz červenec). Jupiter bude v srpnu vycházet ve večerních hodinách a vrcholit ráno. Saturn bude vycházet v pozdních večerních hodinách, nad obzorem bude viditelný po většinu noci a vrcholit bude za svítání na jihu. Najdeme ho v souhvězdí Berana.

10. 8. Merkur poblíž Měsíce. 11. 8. Měsíc v novu, úplné zatmění Slunce, u nás viditelné jako částečné. 12. 8. před půlnocí maximum meteorického roje Perseid. Pozorovat lze i po půlnoci 13. 8., k pozorování budou díky novu výborné podmínky. 18. 8. Mars v blízkosti Měsíce. 31. 8. Jupiter poblíž Měsíce. 1. 9. Saturn poblíž Měsíce.

Zdroj: Malý astronomický kalendář 1999

Přeji vám čistou oblohu a krásné prázdniny.