Kdo se těší na naši krev?

Muwín
Clavis 1 - září 2003

Léto není jen časem bezstarostného dovádění u vody, opalování se a koupání, táborů, vandrů, expedic a jiných forem dovolených. Copak pracující lid a ještě k tomu v Praze mezi paneláky, kde mají různí krvežízniví hmyzové dýchací problémy a tak se s nimi nepotkáme a rádi na jejich existenci zapomeneme. Ale děti na prázdninách a s nimi i dospělci na svých dovolených v lesích, lukách a u vody to jistě vidí úplně jinak. Tak abyste věděli, co po vás leze, způsobuje vám svědící pupence, pije vám krev a ještě mnoha jinými způsoby zpestřuje léto, mám pro vás stručný přehled těchto hlavních obtěžovatelů, bez nichž by ale rovnováha v přírodě nebyla úplná.

Když budete vědět jak se ta havěť jmenuje, tak vás ti hmyzové sice otravovat nepřestanou, ale můžete jim alespoň nadávat jejich pravými jmény. To víte, zase jsem jednou otevřel nějakou odbornou knížku a nějaké ty noviny a časopisy, tak toho musím využít i pro zvýšení vaší informovanosti. Co kdyby vám začala o prázdninách chybět škola? Clavis se vám do baťůžku vejde přeci jen lépe než kompendium biologie, ne?

Komár pisklavý (Culex pipiens)

larvy komára pisklavého komár pisklavý

Muchnička (nám známá pod označením "gorila")

muchnička

Ovád hovězí (Tabanus bovinus)

ovád hovězí

Bzikavky

Bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis)

bzikavka dešťová

Bzikavka slepoočka (Chrysops caecutiens)

Kloš

kloš koňský

Bodalka stájová (Stomoxys calcitrans)

Blecha

Blecha obecná (Pulex irritans)

Literatura: Reichholf-Riehmová, H.: Hmyz a pavoukovci. Ikar Praha, 1997 (z této knihy jsou také všechny fotky); kresba je od pana Renčínazpětvpředdomů