SLPMS - Výzva mužům!

Ferda
Clavis 2 - říjen 2004

SLPMS - co tahle zkratka znamená? Spolek za lepší postavení mužů ve středisku! Chceš-li se stát jeho členem, neváhej a přidej se k nám! Z členství plynou jen samé výhody, ale o ty nám přece jde až ve druhé řadě. Co že je na prvním místě? No, podržte mě, vy opravdu nevíte? Dobrá, jde přece o to, aby ve středisku měli muži větší sílu, nejen tu svalovou a intelektuální, ale především tu hlasovací. Ptáte se proč? No to je přece jasné! Hmota svalová i mozková je nám k ničemu, protože k jejímu využití je třeba být ve správný čas a nejlépe ještě na správném místě. Třeba na střediskové radě!

Asi si teď klepete na čelo, ale já to myslím naprosto vážně. A nejen já! Otcem této myšlenky je totiž sám Jan Mrkvička, já jsem pouze vykonavatelem jeho vůle a zbožným obdivovatelem jeho statečnosti.

"Běda mužům, kterým žena vládne!" Pokud považuješ tento výrok za pravdivý a není ti lhostejný osud tvůj ve středisku i tvých následovatelů, přidej se k nám! Možná bychom měli, Rychlíku, raději místo této slovní propagandy uveřejnit nějaké ty výhody. No, vězte, že spolek bude pravidelně pořádat posezeníčka a tak. Finance jsou zajištěny našimi sponzory! Budeme se prostě, mimo hájení našeho hlavního zájmu, bavit.

My to opravdu myslíme vážně a taky vážně chceme počítat především s naším milým výchovným zpravodajem Lukášem Pokorným a členem střediskové rady Adamem Trnkou, naším korunním Princem. S těmito počítáme do silného zakládajícího kvarteta spolku. Kdyby se chtěl přidat kdokoli další, budeme jenom rádi. Podporu samozřejmě očekáváme i od našich křehčích poloviček, nehodláme být jakousi mužskou obdobou feminismu (má to nějaký termín?)!

Kontaktuj nás do konce měsíce října a dozvíš se, kdy se prvně setkáme a pobratříme, ale hlavně zvolíme svého předsedu pro nadcházející funkční období jednoho roku a schválíme Stanovy spolku, které už jsou z velké části vytvořeny!

Věříme, že nebudeš k našemu záměru lhostejný a že v příštím čísle budeme moci napsat, že Spolek za lepší postavení mužů ve středisku skutečně vznikl. Nejedná se o recesy (tedy ne úplně)!zpětvpředdomů