Akce na říjen a listopad

Clavis 2 - říjen 2004

 

 

Kmen

čt 14.10.Hra po Praze (Míla)
čt 21.10.Poslechovka (Míla) - od 18:00 v klubovně CP
27.-31.10.Podzimky (Johny) - celostředisková akce, odevzdej včas přihlášku!
4.11.Vychází Clavis - program od 18:00 v klubovně CP
5.-7.11.Vandr (Muwín)
čt 18.11.Videopárty - od 18:00 v klubovně CP
19.-21.11.Svatoplukovy pruty - setkání účastníků
pá 26.11.Pepsi má divadelní premiéru (Pepsi)
so 27.11.Volejbalový turnaj (Honzina)

Pokud chcete více informací, kontaktujte osoby v závorkách nebo někoho z kmenové rady (nejlépe asi šéfovou, tzn. Mílu).

Každé úterý jsou opět od 19:00 do 21:00 tělocvičny (především volejbalové) v ZŠ Kuncova! Vstup pro nepředplatitele je 65 Kč na tělocvičnu, podrobnosti na straně 3.

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 25.10. Podrobnosti k akcím zasílejte do stejného data též na clanky.clavis@vrana.cz.


 

Činovnické a jiné

8.-10.10."Účtovíkend" pro vyvolené, podrobné info na www.skaut.cz/ucetnictvi (Rybča)
po 11.10.Obvodní sněm
22.-24.10.Víkend ORJ
12.-14.11.Rádcovský kurz - pro starší děti z oddílů
st 17.11.Rádcovský kurz - druhá část
 

Paráda a Vlčáci

9.10.Výlet Vlčáci (Ferda)
so 20.11.Společný výlet
 

Minnehaha

so 9.10.Návštěva ZOO
 

Letorost

19.-21.11.Výprava

Jubilea: 14.10. Peggi (27), 20.10. Honza (17), 26.10. Tip (17), 31.10. Pája (16), 16.11. Kapsa (21), 25.11. Pepsi (17), 27.11. Lentilka (17), 30.11. Kašpra (23),zpětvpředdomů