Na rovinu!

Ferda
Clavis 6 - únor 2005

aneb Nejen o tomto časopisu

Tento článek je určen především aktivním členům kmene, ale i všem ostatním, kteří se o dění v kmeni zajímají. Píšu ho jako člověk, který chce být členem tohoto kmene a který by do něho rád z této pozice zasahoval.

Jedním z důvodů, proč jsem zanechal šéfredaktorování Clavisu, bylo to, že jsem se už nechtěl dostat do situace, kdy mi nepřijde žádný příspěvek a budu odkázán jen sám na sebe. Clavis mě unavoval tím, že do něho přispívalo jen několik málo jedinců (díky jim za to). Věřil jsem, že vystřídáním postu šéfredaktora se to změní, ale nestalo se. Možná jsem příliš nedočkavý, ale nechci být naivní.

Přečetl jsem si v minulém čísle, že Míla navrhla, aby měl každý Clavis nějaké téma. Když si vzpomenete na začátek loňského roku, tak jsem nepokoušel o něco podobného. Neúspěšně. Budu tedy mile překvapen, když se to tentokrát povede. Osobně si myslím, že je daleko jednodušší zamyslet se nad vlastním tématem než se snažit přizpůsobit nabízenému. Krom toho vlastní téma mi zaručuje odlišnost a Clavis jako celek bude pestrý (pokud tedy do něho bude někdo přispívat). Bohužel, většina lidí v kmeni je na takové přemýšlení líná, moderně tomu říkáme, že nemáme čas...

Možná to tak nevypadá, ale já jsem příznivcem tématu, protože se třeba ve vás pletu a potřebujete takto nakopnout. Jinou možnost skrývá řešení v rubrikách. Tuto myšlenku jsem v při převzetí Clavisu od Kuby razil ze všeho nejdřív. Snažil jsem se najít osoby, které by se za jednotlivé rubriky zaručili. Byli by jejich patrony a nabádali ostatní do psaní do těchto rubrik a pokud by nikdo ničím nepřispěl, vytvořili by něco sami nebo příspěvek vyhledali na internetu v knihách či jiným způsobem. Jednou z rubrik, asi tou nejúspěšnější, byla poezie, kterou si nakonec vzala na starosti Pepsi. Ale dopadlo to tak, že pokaždé vytvářela příspěvek sama... Dneska bych se do něčeho podobného už asi nepouštěl. Ne nadarmo se říká: "Nevstoupíš dvakrát do téže řeky!" Každopádně si však dnes myslím, že úroveň Clavisu se nedala zlepšit tím, že se vyměnil "šéfredaktor". Schválně jsem dal to slovo do uvozovek, protože když nemáte podřízené, tak nemůžete šéfovat. A to je právě to! Zodpovědnost za Clavis by měla být rozložena na více lidí!

Pokud se nic nezmění, je jenom přirozené, že jednou Pepsi do Clavisu nenapíše, Muwín taky nebude přispívat věčně a trpělivost Faithy přeteče stejně jako ta moje. Kde leží řešení? Přečtěte si ještě jednou můj článek až sem a snad na to přijdete. Kopnul jsem vás na to dost. Kdybych teď byl na místě Faithy, tak bych prohlásil, že pokud se bude situace z ledna opakovat ještě jednou, Clavis přestane na čas vycházet. Jsem přesvědčen o tom, že v dané situaci by to časopisu, a možná nejen jemu, prospělo.

Ještě jednu otázku si položme. Proč Clavis vlastně celé ty roky vycházel? Potřebujeme ho vůbec ještě? Podle mě možná nepotřebujeme. Podle mě byl dřív dlouhou dobu prostředníkem přis setkání většiny členů kmene. Když ne na jiných akcích, tak alespoň na začátku měsíce jsme se sešli v hojném počtu, abychom se tak nějak nevědomky přesvědčili, že jako roverský kmen opravdu fungujeme. Dne přijdou čtyři lidi, zažil jsem dokonce, že si pro Clavis nepřišel nikdo. Ale jenom o vyzvednutí výtisku Clavisu, jak už jsem naznačil, to není nebo přesněji řečeno, nemělo by být. Rád bych apeloval i na takové lidi jako je Rybička, Marka, Johny, aby jedenkrát za měsíc přišli. Vím, že je někdy těžké, najít si čas, ale vždyť už se pomalu vídáme jenom na střediskových radách! Osobně si myslím, že někteří přestali chodit, protože už nechodil skoro nikdo. Jde to ještě zlomit? Ať tak či

tak, nespojoval bych vydání Clavisu s výstavou (která začíná dříve než v těch 18:00 a jinde než v klubovně). Apeluji, opět s odvoláním na výše napsané, také na ty, teří si pro Clavis nepřijdou, protože ho čtou na internetu.

To je asi tak vše. Věřím, že jsem nikoho nepohoršil svou otevřeností a že to přispěje k lepšímu fungování Clavisu.zpětvpředdomů