Hádanky

Ferda
Clavis 6 - únor 2005

Za malý okamžik vám položím tři hádanky. První na zahřátí, aby všichni měli šanci aspoň trochu uspět. Druhou, která vyžaduje přemýšlení, určitě také většina rozluští. No a třetí, to je takový bonbónek. Vyžaduje totiž také trošku důvtipu. Kdo na ni přijde, klobouk dolů. Já jsem to nevydržel a podíval jsem na řešení. Aby vás to nelákalo jako mně, najdete řešení všech hádanek v příštím čísle.

Topinky

Za jaký nejmenší čas opečete tři topinky, když se na pánvičku vejdou jen dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund?

Král a jeho tři dcery

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku.

Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"

Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka."
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta."
Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

Vypínače a žárovky

Stojíte v místnosti, ve které jsou tři vypínače a dveře. Dveře vedou chodbou do druhé místnosti, ve které jsou tři žárovky. Každá žárovka je propojena s jedním z vypínačů ve druhé místnosti. Z místnosti s vypínači není vidět do druhé místnosti. Vypínače jsou označeny zapnuto/vypnuto. Máte zjistit, která žárovka patří ke kterému vypínači za následujících podmínek:

  1. V místnosti s vypínači můžete být, jak dlouho chcete.
  2. Zapínat a vypínat můžete kterýkoli vypínač, kolikrát chcete.
  3. Až skončíte v místnosti s vypínači, projdete dveřmi do místnosti se žárovkami.
  4. Jakmile projdete dveřmi do místnosti se žárovkami, nesmíte se vrátit zpět do místnosti s vypínači a musíte určit, která žárovka patří ke kterému vypínači.

Pozn.: Elektřina funguje bez poruch. Dráty nevytahujte, to není řešení. Žárovky neprasknou.

Víte-li o nějakých hádankách, hlavolamech - sem s nimi. Typy na internetové stránky apod. Považujte mě za něco jako šéfa této víceméně pravidelné rubriky. Když od vás nic nedostanu, přispěji něčím sám, ale je jasný o co mi jde, ne?zpětvpředdomů