Vážené roverstvo!!!

Míla
Clavis 1 - září 2004

Nastal nám nový školní a roverský rok... :-) a s ním také nastává pár změn v souvislosti s fungováním kmene. A proto prosím pozorně čtěte následující řádky...

V těchto dnech vstupuje na scénu vedení našeho kmene nová "prozatímní" Kmenová rada. Jejími členy jsou Pepsi, Šákul, Ťap, z pozice "vedení kmene" Míla a s tzv. "poradním hlasem" Bára a Faithy (pokud by se někdo z vás chtěl podílet na vedení kmene, prosím, neváhejte a ozvěte se!!!). Budeme se snažit, aby kmen fungoval jako možnost odreagování pro nás i pro vás, dále chceme vytvořit prostředí pro nově příchozí z oddílů (aby nám neodcházeli, neboť v nich vidíme budoucnost pro naše středisko!) .Časem chceme zavést nová kmenová pravidla (samozřejmě po konzultaci s vámi), znovuzavedení Symbolu moci, spolupracovat s jinými kmeny, a spoustu dalších věcí... :-). Doufáme, že se nám alespoň něco v následujícím půlroce povede a připravíme tak vhodné podmínky pro volbu nové Kmenové rady! Podmínkou pro členství v radě je nezávislost u oddílů! Pokud budete mít nějaké nápady a návrhy na akce, prosím, konzultujte to s námi, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním! Snad se nám společně podaří, že Clavis začne zase fungovat!!!zpětvpředdomů