Svatoplukovy pruty

Faithy
Clavis 1 - září 2004

Jednoho ještě letního dne se část našeho roverského kmene ve složení (Míla, Šákul, Bára, Pepsi, Ťap a já) vydala o nějakých pár set let zpět na jeden skautský kurz jménem Svatoplukovy pruty. Naše výprava se ještě před odjezdem rozdělila do tří prutů a neprutů. Pruty jsou příroda (Ťap a já), tvořivost (Míla, Bára, Pepsi) a outdoor (Šákul), nepruty jsou potom vedení kmene (Míla, Ťap), rovering (Bára, Šákul) a služba (Pepsi a já). Celý kurz je zaměřen na zlepšení fungování kmenů. Každý člověk by se zde měl dozvědět nějaké informace, které budou kmeni prospěšné a které se po návratu dají dohromady, proto se skupina dělí, aby toho "poznala víc". A teď vám prozradím něco víc o prutu příroda. Byl to velice dobře připravený prut, který v sobě kombinoval mnoho věcí, ale hlavním cílem bylo naučit lidi, kteří se do prutu přihlásili, dívat se na přírodu tak trochu jinýma očima, dívat se na ní v souvislostech, všímat si i drobností a jednotlivostí a uvědomit si, že příroda nejsou jen kytičky a jejich jména. Program prutu byl velice pestrý, nechyběly tvořivé ani pohybové části a všem lidem, kteří by kdy na tento kurz chtěli jet mohu tento prut s klidným svědomím doporučit. Jelikož roverské heslo je "Sloužím!" nechyběla na kurzu ani služba. Náš neprut se jednoho dne vydal pracovat do pevnosti Terezín, která se nacházela nedaleko místa konání kurzu (areál Mentaurov, asi 6 km od Litoměřic). V pevnosti jsme víceméně odstraňovali ještě následky povodní. "Za odměnu" jsme potom byli provedeni opevněním města.

A co ještě napsat? Snad jen, že kurz, ačkoli nebyl koncipován jako zážitkový kurz, jsem si velice užila a pro ty, kdo by se tam chystali mám jednu radu (možná dvě :-)): 1) připravte se na nekonečná rewiew... A tu druhou vám sdělím jen osobně.zpětvpředdomů