Postavme školu v Africe

Faithy
Clavis 1 - září 2004

Dne 6.10.2004 se rozhodl náš kmen pořádat sbírkovou akci Postavme školu v Africe. Tuto akci organizuje Junák společně s organizací Člověk v tísni. Jedná se o akci, která má pomoci jedné z nejchudších zemí světa - Etiopii. Etiopie je třetí nejchudší zemí na světě, pořád zde panuje hlad a neúroda, ale cest z tohoto začarovaného kruhu je málo. Na "přednášce" se Šimonem Pánkem (zakladatel Člověka v tísni), které jsme se zúčastnili na Svatoplukových prutech nám bylo vysvětleno, že existují různé fáze humanitární pomoci. První je akutní pomoc při katastrofách (např. v Etiopii obrovský hladomor v roce 1984) dodávání potravin apod. Jenže když tato pomoc pokračuje neustále, lidé si na ní zvyknou (stejně jako na sociální dávky od státu) a "nemají motivaci" sami něco dělat. Proto by měla v pomoci přicházet druhá fáze, kdy by se lidem sice mělo dostávat pomoci, ale např. tím způsobem že jídlo dostanou za práci. Jednou z možností je také umožnit vzdělání mladým lidem. V Etiopii je gramotných jen asi 40% obyvatel. Junák a Člověk v tísni proto vymysleli tuto akci, jejímž cílem je zaprvé vybrat peníze na výstavbu školy a za druhé také informovat lidi o této problematice.

Sbírka se bude konat 6. 10. Pravděpodobně na Lužinách v Domečku a také v přilehlém okolí a na stanicích metra se bude vybírat do kasiček. Byli bychom velice vděční kdybyste nám přišli pomoci, protože víc lidí víc zmůže. Bližší informace Pepsi, Bára a Faithy.zpětvpředdomů